Sò Huyết Xào Bơ Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 590

Sò Huyết Xào Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 431

Sò Huyết Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 435

Sò Huyết Lacoste

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 566

Sò Huyết Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1100

Sò HOKKAIDO Nướng Phô Mai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 556

Sò HOKKAIDO Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 421