Sò Huyết Xào Bơ Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 803

Sò Huyết Xào Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 643

Sò Huyết Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 666

Sò Huyết Lacoste

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 819

Sò Huyết Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2173

Sò HOKKAIDO Nướng Phô Mai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 796

Sò HOKKAIDO Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 631