Sò Huyết Xào Bơ Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 296

Sò Huyết Xào Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 206

Sò Huyết Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 206

Sò Huyết Lacoste

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 305

Sò Huyết Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 402

Sò HOKKAIDO Nướng Phô Mai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 263

Sò HOKKAIDO Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 205