Sò Huyết Xào Bơ Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 467

Sò Huyết Xào Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 299

Sò Huyết Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 309

Sò Huyết Lacoste

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 446

Sò Huyết Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 739

Sò HOKKAIDO Nướng Phô Mai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 417

Sò HOKKAIDO Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 294