Sò Huyết Xào Bơ Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 761

Sò Huyết Xào Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 603

Sò Huyết Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 619

Sò Huyết Lacoste

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 757

Sò Huyết Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1617

Sò HOKKAIDO Nướng Phô Mai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 750

Sò HOKKAIDO Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 592