Sò Huyết Xào Bơ Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 707

Sò Huyết Xào Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 556

Sò Huyết Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 558

Sò Huyết Lacoste

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 689

Sò Huyết Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1364

Sò HOKKAIDO Nướng Phô Mai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 699

Sò HOKKAIDO Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 545