Sò Huyết Xào Bơ Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 230

Sò Huyết Xào Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 160

Sò Huyết Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 159

Sò Huyết Lacoste

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 237

Sò Huyết Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 299

Sò HOKKAIDO Nướng Phô Mai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 191

Sò HOKKAIDO Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 160