Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 802

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 767

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 826

CÁ TẦM

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 508

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 599

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 520

Cá Mú Đỏ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 431

CÁ CHÉP GIÒN ( SIZE 1,2-1,7KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 958

Cá Tầm

Cá Chim

Cá Mặt Quỷ

Cá Chình Bông