Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2008

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2074

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1908

CÁ TẦM

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 829

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1038

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 930

Cá Mú Đỏ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 765

CÁ CHÉP GIÒN ( SIZE 1,2-1,7KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1804

Cá Tầm

Cá Chim

Cá Mặt Quỷ

Cá Chình Bông