Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1282

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1239

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1206

CÁ TẦM

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 703

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 829

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 785

Cá Mú Đỏ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 638

CÁ CHÉP GIÒN ( SIZE 1,2-1,7KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1394

Cá Tầm

Cá Chim

Cá Mặt Quỷ

Cá Chình Bông