Ôc Len Xào Dừa

89,000đ
Lượt xem: 552

Móng Tay Cháy Tỏi

79,000đ
Lượt xem: 681

Móng Tay Xào Rau Muống

89,000đ
Lượt xem: 554

Tu Hài Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 625

Tu Hài Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 993

Móng Tay Chúa Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 578

Nghêu Hấp Sả

42,000đ
Lượt xem: 1234

Nghêu Hấp Thái

42,000đ
Lượt xem: 549

Ngao 2 Cồi Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 530

Ngao 2 Cồi Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 536

Ngao 2 Cồi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 522

Ôc Giác Voi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 616

Ôc Nhảy Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 576

Ôc Nhảy Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 950

Ôc Nhảy Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 551

Ôc Gai Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 564