Ôc Len Xào Dừa

89,000đ
Lượt xem: 681

Móng Tay Cháy Tỏi

79,000đ
Lượt xem: 793

Móng Tay Xào Rau Muống

89,000đ
Lượt xem: 659

Tu Hài Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 765

Tu Hài Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1136

Móng Tay Chúa Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 698

Nghêu Hấp Sả

42,000đ
Lượt xem: 1345

Nghêu Hấp Thái

42,000đ
Lượt xem: 677

Ngao 2 Cồi Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 631

Ngao 2 Cồi Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 649

Ngao 2 Cồi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 624

Ôc Giác Voi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 717

Ôc Nhảy Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 682

Ôc Nhảy Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1085

Ôc Nhảy Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 666

Ôc Gai Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 686