Ôc Len Xào Dừa

89,000đ
Lượt xem: 334

Móng Tay Cháy Tỏi

79,000đ
Lượt xem: 444

Móng Tay Xào Rau Muống

89,000đ
Lượt xem: 320

Tu Hài Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 399

Tu Hài Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 728

Móng Tay Chúa Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 357

Nghêu Hấp Sả

42,000đ
Lượt xem: 1019

Nghêu Hấp Thái

42,000đ
Lượt xem: 314

Ngao 2 Cồi Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 328

Ngao 2 Cồi Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 318

Ngao 2 Cồi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 315

Ôc Giác Voi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 332

Ôc Nhảy Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 319

Ôc Nhảy Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 735

Ôc Nhảy Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 346

Ôc Gai Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 317