Ôc Len Xào Dừa

89,000đ
Lượt xem: 605

Móng Tay Cháy Tỏi

79,000đ
Lượt xem: 730

Móng Tay Xào Rau Muống

89,000đ
Lượt xem: 595

Tu Hài Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 680

Tu Hài Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1049

Móng Tay Chúa Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 636

Nghêu Hấp Sả

42,000đ
Lượt xem: 1278

Nghêu Hấp Thái

42,000đ
Lượt xem: 606

Ngao 2 Cồi Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 569

Ngao 2 Cồi Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 583

Ngao 2 Cồi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 565

Ôc Giác Voi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 654

Ôc Nhảy Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 621

Ôc Nhảy Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1007

Ôc Nhảy Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 596

Ôc Gai Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 615