Ôc Len Xào Dừa

89,000đ
Lượt xem: 400

Móng Tay Cháy Tỏi

79,000đ
Lượt xem: 514

Móng Tay Xào Rau Muống

89,000đ
Lượt xem: 396

Tu Hài Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 461

Tu Hài Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 820

Móng Tay Chúa Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 420

Nghêu Hấp Sả

42,000đ
Lượt xem: 1080

Nghêu Hấp Thái

42,000đ
Lượt xem: 385

Ngao 2 Cồi Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 395

Ngao 2 Cồi Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 382

Ngao 2 Cồi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 375

Ôc Giác Voi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 413

Ôc Nhảy Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 385

Ôc Nhảy Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 803

Ôc Nhảy Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 408

Ôc Gai Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 405