Ôc Len Xào Dừa

89,000đ
Lượt xem: 456

Móng Tay Cháy Tỏi

79,000đ
Lượt xem: 577

Móng Tay Xào Rau Muống

89,000đ
Lượt xem: 458

Tu Hài Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 526

Tu Hài Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 890

Móng Tay Chúa Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 486

Nghêu Hấp Sả

42,000đ
Lượt xem: 1138

Nghêu Hấp Thái

42,000đ
Lượt xem: 455

Ngao 2 Cồi Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 448

Ngao 2 Cồi Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 440

Ngao 2 Cồi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 431

Ôc Giác Voi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 504

Ôc Nhảy Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 461

Ôc Nhảy Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 862

Ôc Nhảy Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 464

Ôc Gai Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 466