Ôc Len Xào Dừa

89,000đ
Lượt xem: 215

Móng Tay Cháy Tỏi

79,000đ
Lượt xem: 252

Móng Tay Xào Rau Muống

89,000đ
Lượt xem: 178

Tu Hài Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 257

Tu Hài Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 350

Móng Tay Chúa Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 221

Nghêu Hấp Sả

42,000đ
Lượt xem: 579

Nghêu Hấp Thái

42,000đ
Lượt xem: 177

Ngao 2 Cồi Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 186

Ngao 2 Cồi Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 173

Ngao 2 Cồi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 183

Ôc Giác Voi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 178

Ôc Nhảy Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 188

Ôc Nhảy Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 404

Ôc Nhảy Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 195

Ôc Gai Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 176