Ôc Len Xào Dừa

89,000đ
Lượt xem: 265

Móng Tay Cháy Tỏi

79,000đ
Lượt xem: 329

Móng Tay Xào Rau Muống

89,000đ
Lượt xem: 230

Tu Hài Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 310

Tu Hài Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 511

Móng Tay Chúa Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 275

Nghêu Hấp Sả

42,000đ
Lượt xem: 837

Nghêu Hấp Thái

42,000đ
Lượt xem: 233

Ngao 2 Cồi Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 245

Ngao 2 Cồi Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 240

Ngao 2 Cồi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 232

Ôc Giác Voi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 240

Ôc Nhảy Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 239

Ôc Nhảy Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 574

Ôc Nhảy Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 260

Ôc Gai Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 234