Ôc Len Xào Dừa

89,000đ
Lượt xem: 134

Móng Tay Cháy Tỏi

79,000đ
Lượt xem: 119

Móng Tay Xào Rau Muống

89,000đ
Lượt xem: 96

Tu Hài Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 148

Tu Hài Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 115

Móng Tay Chúa Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 127

Nghêu Hấp Sả

42,000đ
Lượt xem: 132

Nghêu Hấp Thái

42,000đ
Lượt xem: 98

Ngao 2 Cồi Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 101

Ngao 2 Cồi Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 93

Ngao 2 Cồi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 102

Ôc Giác Voi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 89

Ôc Nhảy Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 102

Ôc Nhảy Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 144

Ôc Nhảy Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 92

Ôc Gai Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 94