Ôc Len Xào Dừa

89,000đ
Lượt xem: 160

Móng Tay Cháy Tỏi

79,000đ
Lượt xem: 155

Móng Tay Xào Rau Muống

89,000đ
Lượt xem: 127

Tu Hài Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 195

Tu Hài Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 186

Móng Tay Chúa Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 156

Nghêu Hấp Sả

42,000đ
Lượt xem: 241

Nghêu Hấp Thái

42,000đ
Lượt xem: 121

Ngao 2 Cồi Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 130

Ngao 2 Cồi Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 120

Ngao 2 Cồi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 129

Ôc Giác Voi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 117

Ôc Nhảy Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 127

Ôc Nhảy Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 230

Ôc Nhảy Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 122

Ôc Gai Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 118