Chả Cá Thác Lác Chiên

89,000đ
Lượt xem: 292

Cá Kèo Chiên Giòn

79,000đ
Lượt xem: 181

Cá Kèo Nướng Muối ớt

79,000đ
Lượt xem: 347

Cá Mú Nấu Cháo

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 191

Cá Mú Đen Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 241

Cá Chép Giòn Om Dưa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 194

Cá Chép Chiên Giòn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 219

Cá Tầm Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 336

Cá Tầm Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 279

Cá Chình Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1331

Cá Chình Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 204

Cá Bóp Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 247

Cá Mú Đen Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 309

Cá Mú Đỏ Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 377

Cá Mú Hấp Hồng Kong

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 206

Cá Chim Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 385