Chả Cá Thác Lác Chiên

89,000đ
Lượt xem: 601

Cá Kèo Chiên Giòn

79,000đ
Lượt xem: 384

Cá Kèo Nướng Muối ớt

79,000đ
Lượt xem: 890

Cá Mú Nấu Cháo

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 416

Cá Mú Đen Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 448

Cá Chép Giòn Om Dưa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 399

Cá Chép Chiên Giòn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 472

Cá Tầm Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 824

Cá Tầm Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 709

Cá Chình Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1964

Cá Chình Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 463

Cá Bóp Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 684

Cá Mú Đen Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 734

Cá Mú Đỏ Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 826

Cá Mú Hấp Hồng Kong

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 567

Cá Chim Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1028