Chả Cá Thác Lác Chiên

89,000đ
Lượt xem: 529

Cá Kèo Chiên Giòn

79,000đ
Lượt xem: 317

Cá Kèo Nướng Muối ớt

79,000đ
Lượt xem: 710

Cá Mú Nấu Cháo

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 343

Cá Mú Đen Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 386

Cá Chép Giòn Om Dưa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 334

Cá Chép Chiên Giòn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 403

Cá Tầm Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 743

Cá Tầm Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 611

Cá Chình Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1865

Cá Chình Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 377

Cá Bóp Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 612

Cá Mú Đen Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 653

Cá Mú Đỏ Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 678

Cá Mú Hấp Hồng Kong

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 469

Cá Chim Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 876