Chả Cá Thác Lác Chiên

89,000đ
Lượt xem: 483

Cá Kèo Chiên Giòn

79,000đ
Lượt xem: 277

Cá Kèo Nướng Muối ớt

79,000đ
Lượt xem: 594

Cá Mú Nấu Cháo

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 302

Cá Mú Đen Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 346

Cá Chép Giòn Om Dưa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 293

Cá Chép Chiên Giòn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 339

Cá Tầm Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 683

Cá Tầm Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 539

Cá Chình Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1790

Cá Chình Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 319

Cá Bóp Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 561

Cá Mú Đen Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 578

Cá Mú Đỏ Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 629

Cá Mú Hấp Hồng Kong

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 385

Cá Chim Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 736