Chả Cá Thác Lác Chiên

89,000đ
Lượt xem: 874

Cá Kèo Chiên Giòn

79,000đ
Lượt xem: 585

Cá Kèo Nướng Muối ớt

79,000đ
Lượt xem: 1361

Cá Mú Nấu Cháo

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 607

Cá Mú Đen Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 649

Cá Chép Giòn Om Dưa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 601

Cá Chép Chiên Giòn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 685

Cá Tầm Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1165

Cá Tầm Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1138

Cá Chình Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2168

Cá Chình Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 650

Cá Bóp Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 872

Cá Mú Đen Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 957

Cá Mú Đỏ Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1099

Cá Mú Hấp Hồng Kong

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 875

Cá Chim Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1346