Chả Cá Thác Lác Chiên

89,000đ
Lượt xem: 757

Cá Kèo Chiên Giòn

79,000đ
Lượt xem: 504

Cá Kèo Nướng Muối ớt

79,000đ
Lượt xem: 1119

Cá Mú Nấu Cháo

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 529

Cá Mú Đen Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 572

Cá Chép Giòn Om Dưa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 523

Cá Chép Chiên Giòn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 600

Cá Tầm Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 985

Cá Tầm Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 916

Cá Chình Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2091

Cá Chình Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 579

Cá Bóp Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 804

Cá Mú Đen Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 855

Cá Mú Đỏ Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1010

Cá Mú Hấp Hồng Kong

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 741

Cá Chim Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1194