Chả Cá Thác Lác Chiên

89,000đ
Lượt xem: 168

Cá Kèo Chiên Giòn

79,000đ
Lượt xem: 133

Cá Kèo Nướng Muối ớt

79,000đ
Lượt xem: 261

Cá Mú Nấu Cháo

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 138

Cá Mú Đen Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 195

Cá Chép Giòn Om Dưa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 142

Cá Chép Chiên Giòn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 168

Cá Tầm Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 247

Cá Tầm Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 164

Cá Chình Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1165

Cá Chình Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 153

Cá Bóp Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 166

Cá Mú Đen Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 202

Cá Mú Đỏ Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 260

Cá Mú Hấp Hồng Kong

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 134

Cá Chim Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 185