Chả Cá Thác Lác Chiên

89,000đ
Lượt xem: 113

Cá Kèo Chiên Giòn

79,000đ
Lượt xem: 88

Cá Kèo Nướng Muối ớt

79,000đ
Lượt xem: 130

Cá Mú Nấu Cháo

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 87

Cá Mú Đen Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 132

Cá Chép Giòn Om Dưa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 91

Cá Chép Chiên Giòn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 110

Cá Tầm Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 170

Cá Tầm Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 106

Cá Chình Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 912

Cá Chình Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 97

Cá Bóp Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 101

Cá Mú Đen Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 114

Cá Mú Đỏ Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 130

Cá Mú Hấp Hồng Kong

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 87

Cá Chim Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 108