Tôm Sú Biển

1,190,000đ
Lượt xem: 40

TÔM SÚ

410,000đ
Lượt xem: 231

Tôm hùm xanh

1,390,000đ
Lượt xem: 351

TÔM CÀNG SÔNG

530,000đ
Lượt xem: 224

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

1,750,000đ
Lượt xem: 113

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

790,000đ
Lượt xem: 89

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

1,450,000đ
Lượt xem: 191

Tôm Sú

TÔM SÚ

410,000đ
Lượt xem: 231

Tôm Sú Biển

Tôm Hùm Bông

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

1,750,000đ
Lượt xem: 113

Tôm Hùm Xanh

Tôm hùm xanh

1,390,000đ
Lượt xem: 351

Tôm Tích

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

1,450,000đ
Lượt xem: 191

Tôm Càng

TÔM CÀNG SÔNG

530,000đ
Lượt xem: 224

Tôm Mũ Ni

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

790,000đ
Lượt xem: 89