TÔM SÚ

390,000đ
Lượt xem: 80

Tôm hùm xanh

1,190,000đ
Lượt xem: 195

TÔM CÀNG SÔNG

530,000đ
Lượt xem: 88

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

1,490,000đ
Lượt xem: 76

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

790,000đ
Lượt xem: 55

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

1,450,000đ
Lượt xem: 74

Tôm Sú

TÔM SÚ

390,000đ
Lượt xem: 80

Tôm Sú Biển

Tôm Hùm Bông

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

1,490,000đ
Lượt xem: 76

Tôm Hùm Xanh

Tôm hùm xanh

1,190,000đ
Lượt xem: 195

Tôm Tích

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

1,450,000đ
Lượt xem: 74

Tôm Càng

TÔM CÀNG SÔNG

530,000đ
Lượt xem: 88

Tôm Mũ Ni

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

790,000đ
Lượt xem: 55