Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 984

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 996

Tu Hài Sữa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1044

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 953

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 957

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1053

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1177

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1067

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1231

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1613

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 608

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 858

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 605

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 780

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 789

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 718

Mực

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 858

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 608

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1067

Cua

CUA GẠCH (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 542

CUA THỊT (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 737

Ghẹ

GHẸ XANH LOẠI 1 (SIZE 3-5CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1430

GHẸ XANH LOẠI 2 (SIZE 6-7 CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1268

Tôm

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1410

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 496

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 524

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1108

Tôm hùm xanh

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 844

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1231

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1053

CÁ CHÉP GIÒN ( SIZE 1,2-1,7KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1133

Cá Mú Đỏ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 500

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 629

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 678

CÁ TẦM

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 576

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 957

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 953

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 996

Hải sản nhập khẩu

SÒ HOKKAIDO

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 477

Vòi Voi Canada

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 532

BÀO NGƯ HÀN QUỐC SỐNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 671

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 789

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 780

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 605

Bạch tuộc

BẠCH TUỘC ( SIZE 8-15CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 665

Hào

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1613

SÒ LÔNG (SIZE 15-25CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 619

Sò Huyết

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 484

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 718

Ốc

ỐC HƯƠNG THIÊN NHIÊN ( SIZE 20-60 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 731

ỐC NHẢY ĐỎ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 865

ỐC ĐỎ TRƠN

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 847

NGAO HAI CỒI

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 721

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1177

Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 984