Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1311

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1282

Tu Hài Sữa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1354

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1239

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1206

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1359

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1517

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1340

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1508

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1986

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 739

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1023

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 767

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 943

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 925

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 850

Mực

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1023

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 739

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1340

Cua

CUA GẠCH (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 678

CUA THỊT (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 880

Ghẹ

GHẸ XANH LOẠI 1 (SIZE 3-5CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1573

GHẸ XANH LOẠI 2 (SIZE 6-7 CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1575

Tôm

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1686

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 617

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 662

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1238

Tôm hùm xanh

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 976

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1508

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1359

CÁ CHÉP GIÒN ( SIZE 1,2-1,7KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1394

Cá Mú Đỏ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 638

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 786

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 829

CÁ TẦM

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 704

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1206

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1239

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1282

Hải sản nhập khẩu

SÒ HOKKAIDO

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 598

Vòi Voi Canada

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 656

BÀO NGƯ HÀN QUỐC SỐNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 825

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 925

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 943

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 767

Bạch tuộc

BẠCH TUỘC ( SIZE 8-15CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 826

Hào

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1986

SÒ LÔNG (SIZE 15-25CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 757

Sò Huyết

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 616

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 850

Ốc

ỐC HƯƠNG THIÊN NHIÊN ( SIZE 20-60 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 892

ỐC NHẢY ĐỎ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1055

ỐC ĐỎ TRƠN

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1048

NGAO HAI CỒI

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 870

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1517

Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1311