Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 794

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 802

Tu Hài Sữa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 840

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 767

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 826

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 852

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 958

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 910

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1041

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1393

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 542

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 748

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 525

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 688

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 708

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 640

Mực

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 748

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 542

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 910

Cua

CUA GẠCH (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 455

CUA THỊT (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 656

Ghẹ

GHẸ XANH LOẠI 1 (SIZE 3-5CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1334

GHẸ XANH LOẠI 2 (SIZE 6-7 CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1123

Tôm

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1197

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 424

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 456

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1004

Tôm hùm xanh

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 758

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1041

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 852

CÁ CHÉP GIÒN ( SIZE 1,2-1,7KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 958

Cá Mú Đỏ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 431

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 520

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 599

CÁ TẦM

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 508

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 826

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 767

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 802

Hải sản nhập khẩu

SÒ HOKKAIDO

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 399

Vòi Voi Canada

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 452

BÀO NGƯ HÀN QUỐC SỐNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 567

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 708

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 688

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 525

Bạch tuộc

BẠCH TUỘC ( SIZE 8-15CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 561

Hào

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1393

SÒ LÔNG (SIZE 15-25CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 523

Sò Huyết

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 408

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 640

Ốc

ỐC HƯƠNG THIÊN NHIÊN ( SIZE 20-60 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 615

ỐC NHẢY ĐỎ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 745

ỐC ĐỎ TRƠN

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 776

NGAO HAI CỒI

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 605

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 958

Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 794