Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 232

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 228

Tu Hài Sữa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 221

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 221

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 227

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 231

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 377

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 370

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 419

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 529

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 330

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 394

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 279

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 367

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 438

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 402

Mực

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 394

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 330

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 370

Cua

CUA GẠCH (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 214

CUA THỊT (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 241

Ghẹ

GHẸ XANH LOẠI 1 (SIZE 3-5CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 811

GHẸ XANH LOẠI 2 (SIZE 6-7 CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 654

Tôm

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 596

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 198

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 231

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 632

Tôm hùm xanh

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 508

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 419

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 231

CÁ CHÉP GIÒN ( SIZE 1,2-1,7KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 464

Cá Mú Đỏ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 220

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 284

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 328

CÁ TẦM

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 255

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 227

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 221

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 228

Hải sản nhập khẩu

SÒ HOKKAIDO

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 188

Vòi Voi Canada

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 208

BÀO NGƯ HÀN QUỐC SỐNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 275

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 438

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 367

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 279

Bạch tuộc

BẠCH TUỘC ( SIZE 8-15CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 286

Hào

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 529

SÒ LÔNG (SIZE 15-25CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 265

Sò Huyết

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 200

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 402

Ốc

ỐC HƯƠNG THIÊN NHIÊN ( SIZE 20-60 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 280

ỐC NHẢY ĐỎ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 436

ỐC ĐỎ TRƠN

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 348

NGAO HAI CỒI

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 309

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 377

Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 232