Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2129

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2008

Tu Hài Sữa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2025

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2074

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1908

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2204

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2697

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2341

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2520

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2884

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 861

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1268

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 927

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1121

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1063

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1003

Mực

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1268

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 861

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2341

Cua

CUA GẠCH (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 848

CUA THỊT (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1008

Ghẹ

GHẸ XANH LOẠI 1 (SIZE 3-5CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1752

GHẸ XANH LOẠI 2 (SIZE 6-7 CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1899

Tôm

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1987

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 877

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 794

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1366

Tôm hùm xanh

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1101

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2520

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2204

CÁ CHÉP GIÒN ( SIZE 1,2-1,7KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1805

Cá Mú Đỏ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 765

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 931

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1038

CÁ TẦM

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 830

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1908

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2074

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2008

Hải sản nhập khẩu

SÒ HOKKAIDO

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 716

Vòi Voi Canada

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 776

BÀO NGƯ HÀN QUỐC SỐNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1000

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1063

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1121

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 927

Bạch tuộc

BẠCH TUỘC ( SIZE 8-15CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 976

Hào

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2884

SÒ LÔNG (SIZE 15-25CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1231

Sò Huyết

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 735

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1003

Ốc

ỐC HƯƠNG THIÊN NHIÊN ( SIZE 20-60 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1086

ỐC NHẢY ĐỎ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1392

ỐC ĐỎ TRƠN

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1294

NGAO HAI CỒI

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 999

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2697

Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2129