Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1635

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1572

Tu Hài Sữa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1678

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1525

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1527

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1588

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1972

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1566

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1842

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2212

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 796

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1137

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 844

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1032

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 982

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 918

Mực

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1137

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 796

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1566

Cua

CUA GẠCH (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 753

CUA THỊT (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 935

Ghẹ

GHẸ XANH LOẠI 1 (SIZE 3-5CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1658

GHẸ XANH LOẠI 2 (SIZE 6-7 CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1678

Tôm

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1819

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 684

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 722

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1295

Tôm hùm xanh

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1029

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1842

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1588

CÁ CHÉP GIÒN ( SIZE 1,2-1,7KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1632

Cá Mú Đỏ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 703

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 836

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 879

CÁ TẦM

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 766

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1527

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1525

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1572

Hải sản nhập khẩu

SÒ HOKKAIDO

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 647

Vòi Voi Canada

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 705

BÀO NGƯ HÀN QUỐC SỐNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 902

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 982

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1032

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 844

Bạch tuộc

BẠCH TUỘC ( SIZE 8-15CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 888

Hào

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 2212

SÒ LÔNG (SIZE 15-25CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 878

Sò Huyết

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 668

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 918

Ốc

ỐC HƯƠNG THIÊN NHIÊN ( SIZE 20-60 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 984

ỐC NHẢY ĐỎ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1267

ỐC ĐỎ TRƠN

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1165

NGAO HAI CỒI

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 926

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1972

Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1635