Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 666

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 687

Tu Hài Sữa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 731

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 661

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 730

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 723

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 814

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 790

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 929

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1261

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 492

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 687

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 468

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 622

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 634

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 566

Mực

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 687

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 492

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 790

Cua

CUA GẠCH (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 405

CUA THỊT (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 603

Ghẹ

GHẸ XANH LOẠI 1 (SIZE 3-5CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1251

GHẸ XANH LOẠI 2 (SIZE 6-7 CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1042

Tôm

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1047

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 353

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 406

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 918

Tôm hùm xanh

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 704

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 929

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 723

CÁ CHÉP GIÒN ( SIZE 1,2-1,7KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 843

Cá Mú Đỏ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 377

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 458

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 518

CÁ TẦM

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 452

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 730

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 661

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 687

Hải sản nhập khẩu

SÒ HOKKAIDO

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 345

Vòi Voi Canada

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 406

BÀO NGƯ HÀN QUỐC SỐNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 506

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 634

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 622

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 468

Bạch tuộc

BẠCH TUỘC ( SIZE 8-15CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 500

Hào

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 1261

SÒ LÔNG (SIZE 15-25CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 464

Sò Huyết

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 352

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 566

Ốc

ỐC HƯƠNG THIÊN NHIÊN ( SIZE 20-60 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 550

ỐC NHẢY ĐỎ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 686

ỐC ĐỎ TRƠN

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 703

NGAO HAI CỒI

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 539

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 814

Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 666