Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 355

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 354

Tu Hài Sữa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 374

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 330

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 341

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 362

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 482

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 469

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 545

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 774

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 375

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 487

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 335

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 433

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 501

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 454

Mực

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 487

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 375

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 469

Cua

CUA GẠCH (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 274

CUA THỊT (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 365

Ghẹ

GHẸ XANH LOẠI 1 (SIZE 3-5CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 966

GHẸ XANH LOẠI 2 (SIZE 6-7 CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 792

Tôm

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 747

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 247

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 284

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 747

Tôm hùm xanh

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 558

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 545

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 362

CÁ CHÉP GIÒN ( SIZE 1,2-1,7KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 635

Cá Mú Đỏ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 270

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 339

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 395

CÁ TẦM

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 305

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 341

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 330

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 354

Hải sản nhập khẩu

SÒ HOKKAIDO

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 243

Vòi Voi Canada

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 265

BÀO NGƯ HÀN QUỐC SỐNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 343

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 501

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 433

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 335

Bạch tuộc

BẠCH TUỘC ( SIZE 8-15CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 345

Hào

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 774

SÒ LÔNG (SIZE 15-25CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 317

Sò Huyết

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 247

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 454

Ốc

ỐC HƯƠNG THIÊN NHIÊN ( SIZE 20-60 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 354

ỐC NHẢY ĐỎ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 502

ỐC ĐỎ TRƠN

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 416

NGAO HAI CỒI

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 396

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 482

Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 355