Ôc gai

350,000đ
Lượt xem: 79

Mực trứng

550,000đ
Lượt xem: 93

TÔM SÚ

430,000đ
Lượt xem: 70

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 115

Mực 1 nắng

590,000đ
Lượt xem: 102

Mực minơ

490,000đ
Lượt xem: 114

Cá bơn

750,000đ
Lượt xem: 83

Cua King Crab

1,490,000đ
Lượt xem: 108

Tôm Alaska

1,190,000đ
Lượt xem: 185

Sò Dương

430,000đ
Lượt xem: 125

Tôm hùm xanh

1,190,000đ
Lượt xem: 190

CÁ TẦM

345,000đ
Lượt xem: 98

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

345,000đ
Lượt xem: 93

Cá Bò Giáp

590,000đ
Lượt xem: 101

BẠCH TUỘC ( SIZE 8-15CON)/1KG

520,000đ
Lượt xem: 89

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

350,000đ
Lượt xem: 85

Mực

Mực minơ

490,000đ
Lượt xem: 114

Mực 1 nắng

590,000đ
Lượt xem: 102

Mực trứng

550,000đ
Lượt xem: 93

Cua

CUA GẠCH (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

590,000đ
Lượt xem: 54

CUA THỊT (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

490,000đ
Lượt xem: 67

Ghẹ

GHẸ XANH LOẠI 1 (SIZE 3-5CON/KG)

490,000đ
Lượt xem: 170

GHẸ XANH LOẠI 2 (SIZE 6-7 CON/KG)

390,000đ
Lượt xem: 174

GHẸ XANH LOẠI 3 (SIZE 8-9 CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 116

Tôm

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

1,450,000đ
Lượt xem: 68

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

790,000đ
Lượt xem: 52

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

1,250,000đ
Lượt xem: 66

TÔM CÀNG SÔNG

530,000đ
Lượt xem: 80

Tôm hùm xanh

1,190,000đ
Lượt xem: 190

TÔM SÚ

430,000đ
Lượt xem: 70

Cá Tầm

345,000đ
Lượt xem: 111

CÁ CHÉP GIÒN ( SIZE 1,2-1,7KG)/1 CON

320,000đ
Lượt xem: 62

Cá Mú Đỏ

1,250,000đ
Lượt xem: 50

Cá Bơn

750,000đ
Lượt xem: 137

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

350,000đ
Lượt xem: 85

Cá Bò Giáp

590,000đ
Lượt xem: 101

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

345,000đ
Lượt xem: 93

CÁ TẦM

345,000đ
Lượt xem: 98

Hải sản nhập khẩu

SÒ HOKKAIDO

740,000đ
Lượt xem: 56

Tu Hài Canada

590,000đ
Lượt xem: 60

BÀO NGƯ HÀN QUỐC SỐNG

139,000đ
Lượt xem: 64

Tôm Alaska

1,190,000đ
Lượt xem: 185

Cua King Crab

1,490,000đ
Lượt xem: 108

Cá bơn

750,000đ
Lượt xem: 83

Bạch tuộc

BẠCH TUỘC ( SIZE 8-15CON)/1KG

520,000đ
Lượt xem: 70

BẠCH TUỘC ( SIZE 8-15CON)/1KG

520,000đ
Lượt xem: 89

Hào

HÀO ĐÁ (BÁN THEO CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 55

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 115

SÒ LÔNG (SIZE 15-25CON)/1KG

250,000đ
Lượt xem: 53

Sò Huyết

420,000đ
Lượt xem: 63

Sò Dương

430,000đ
Lượt xem: 125

Ốc

ỐC HƯƠNG THIÊN NHIÊN ( SIZE 20-60 CON)/1KG

690,000đ
Lượt xem: 89

ỐC NHẢY ĐỎ

320,000đ
Lượt xem: 106

ỐC ĐỎ TRƠN

430,000đ
Lượt xem: 65

NGAO HAI CÒI

395,000đ
Lượt xem: 85

Ôc gai

350,000đ
Lượt xem: 79