Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 120

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 124

Tu Hài Sữa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 106

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 115

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 131

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 125

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 271

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 260

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 317

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 339

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 260

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 291

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 224

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 288

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 357

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 315

Mực

Mực minơ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 291

Mực 1 nắng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 260

Mực trứng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 260

Cua

CUA GẠCH (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 146

CUA THỊT (SIZE 0,4-0,8KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 166

Ghẹ

GHẸ XANH LOẠI 1 (SIZE 3-5CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 616

GHẸ XANH LOẠI 2 (SIZE 6-7 CON/KG)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 500

Tôm

TÔM TÍCH LOẠI 1 ( SIZE 5-6CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 365

TÔM MŨ NI ( 3-6 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 135

TÔM HÙM BÔNG (SIZE 0,7 - 1 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 163

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 439

Tôm hùm xanh

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 418

TÔM SÚ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 317

Tôm Sú Biển

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 125

CÁ CHÉP GIÒN ( SIZE 1,2-1,7KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 249

Cá Mú Đỏ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 139

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 207

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 253

CÁ TẦM

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 201

Cá Bóp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 131

Cá Hồi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 115

Cá Chình

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 124

Hải sản nhập khẩu

SÒ HOKKAIDO

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 139

Vòi Voi Canada

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 152

BÀO NGƯ HÀN QUỐC SỐNG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 198

Tôm Alaska

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 357

Cua King Crab

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 288

Cá bơn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 224

Bạch tuộc

BẠCH TUỘC ( SIZE 8-15CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 210

Hào

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 339

SÒ LÔNG (SIZE 15-25CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 168

Sò Huyết

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 148

Sò Dương

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 315

Ốc

ỐC HƯƠNG THIÊN NHIÊN ( SIZE 20-60 CON)/1KG

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 209

ỐC NHẢY ĐỎ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 331

ỐC ĐỎ TRƠN

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 242

NGAO HAI CỒI

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 223

Ôc gai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 271

Ốc Giác

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 120