CÁ TẦM

345,000đ
Lượt xem: 100

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

345,000đ
Lượt xem: 93

Cá Bò Giáp

590,000đ
Lượt xem: 102

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

350,000đ
Lượt xem: 87

Cá Bơn

750,000đ
Lượt xem: 143

Cá Mú Đỏ

1,250,000đ
Lượt xem: 51

CÁ CHÉP GIÒN ( SIZE 1,2-1,7KG)/1 CON

320,000đ
Lượt xem: 64

Cá Tầm

345,000đ
Lượt xem: 120

Cá Tầm

Cá Tầm

345,000đ
Lượt xem: 120

Cá Chim

Cá Mặt Quỷ

Cá Chình Bông