Cá Chình

590,000đ
Lượt xem: 38

Cá Hồi

550,000đ
Lượt xem: 33

Ca Bóp

380,000đ
Lượt xem: 35

CÁ TẦM

345,000đ
Lượt xem: 148

CÁ CHIM TRẮNG (SIZE 0,7-1KG)/1 CON

345,000đ
Lượt xem: 178

CÁ MÚ ĐEN (SIZE 1 -2 KG/CON)

350,000đ
Lượt xem: 141

Cá Mú Đỏ

1,290,000đ
Lượt xem: 86

CÁ CHÉP GIÒN ( SIZE 1,2-1,7KG)/1 CON

320,000đ
Lượt xem: 130

Cá Tầm

Cá Chim

Cá Mặt Quỷ

Cá Chình Bông