Cua Sốt Singapore

Liên hệ 0971.58.58.68

Cua Hấp

Liên hệ 0971.58.58.68

SÒ HOKKAIDO

740,000đ

Vòi Voi Canada

620,000đ

Cá Mú Đỏ

1,290,000đ

Sò Huyết

420,000đ

NGHÊU BIỂN

350,000đ

NGAO HAI CÒI

350,000đ

CÁ TẦM

345,000đ

Cháo Nghêu

65,000đ

Cháo Hào

65,000đ

Tôm Sú Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Sú Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Sú Hấp Bia

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Sú Hấp Nước Dừa

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Sú Mù Tạt

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Sú Rang Muối Hông Kông

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm Nướng Phô Mai

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm Hấp

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm hùm xanh

1,390,000đ

Sò Dương

430,000đ

Tôm Alaska

1,280,000đ

Cua King Crab

1,780,000đ

Cá bơn

750,000đ

Mực minơ

490,000đ

Mực 1 nắng

590,000đ

Hào (bán theo con)

Liên hệ 0971.58.58.68

TÔM SÚ

410,000đ

Cua Rang Muối

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm Mù Tạt

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm Baby Rang Muối

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm Baby Cháy Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm Tiết Canh

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm Nấu Cháo

Liên hệ 0971.58.58.68

Cua Rang Trứng Muối

Liên hệ 0971.58.58.68

Cua Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68

Cua Hấp Bia

Liên hệ 0971.58.58.68

Cua Xào Miến Tay Cầm

Liên hệ 0971.58.58.68

Cua Nấu cari

Liên hệ 0971.58.58.68

Cua Rang Bơ Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68

Cua Cháy Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68

Cua Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68

Cá Chim Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68

Cá Mú Hấp Hồng Kong

Liên hệ 0971.58.58.68

Cá Mú Đỏ Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68

Cá Mú Đen Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68

Ghẹ Hấp

Liên hệ 0971.58.58.68

Ghẹ Cháy Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68

Ghẹ Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68

Ghẹ Rang Muối

Liên hệ 0971.58.58.68

Ghẹ Nấu cari

Liên hệ 0971.58.58.68

Mỳ Xào Rau

57,000đ

Cá Bóp Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68

Cá Chình Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68

Cá Chình Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68

Cá Tầm Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68

Cá Tầm Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68

Cá Chép Chiên Giòn

Liên hệ 0971.58.58.68

Cá Chép Giòn Om Dưa

Liên hệ 0971.58.58.68

Cá Mú Đen Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68

Cá Mú Nấu Cháo

Liên hệ 0971.58.58.68

Mực Một Nắng Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68

Mực mino Hấp Gừng

Liên hệ 0971.58.58.68

Mực mino Chiên Nước Mắm

Liên hệ 0971.58.58.68

Ốc Hương Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Hương Cháy Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Hương Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Hương Hấp Nước Dừa

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Hương Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Hương Rang Trứng Muối

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Hương Rang Muối

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Hương Rang Bơ Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Đỏ Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Đỏ Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Đỏ Nướng Tiêu

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Đỏ Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Gai Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Gai Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Nhảy Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Nhảy Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Nhảy Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68

Ôc Giác Voi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68

Ngao 2 Cồi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68

Ngao 2 Cồi Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68

Ngao 2 Cồi Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68

Móng Tay Chúa Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68

Sò HOKKAIDO Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68

Sò HOKKAIDO Nướng Phô Mai

Liên hệ 0971.58.58.68

Bào Ngư Tiềm Thuốc Bắc

Liên hệ 0971.58.58.68

Bào Ngư Sốt Dầu Hào

Liên hệ 0971.58.58.68

Tu Hài Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68

Tu Hài Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68

Sò Huyết Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68

Sò Huyết Lacoste

Liên hệ 0971.58.58.68

Sò Huyết Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68

Sò Huyết Xào Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68

Sò Huyết Xào Bơ Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68

Hào đá mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68

Cháo Bào Ngư

Liên hệ 0971.58.58.68

Cháo Ghẹ

73,000đ

Súp Ghẹ

29,000đ

Gỏi Tôm

83,000đ

Cua Lẩu Bầu

Liên hệ 0971.58.58.68

Cua Lẩu Thái

Liên hệ 0971.58.58.68

Ghẹ Lẩu Thái

Liên hệ 0971.58.58.68

Ghẹ Lẩu Bầu

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Sú Sốt SINGAPORE

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Sú Rang Trứng Muối

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Sú Cháy Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Sú Chiên Xù

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Sú Lẩu Thái

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Càng Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Càng Hấp Bia

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Càng Sốt SINGAPORE

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Càng Rang Trứng Muối

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Mũ Ni Hấp

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Mũ Ni Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Mũ Ni Nướng Phô Mai

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Mũ Ni Cháy Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Tích Hấp

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Tích Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Tích Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Tích Cháy Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Tích Rang Muối

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm Sốt SINGAPORE

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm Rang Trứng Muối

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm Rang Muối

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm Rang Bơ Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm ALASKA Hấp

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm ALASKA Nướng Phô Mai

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm ALASKA Rang Muối

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm ALASKA Sốt Singapore

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm ALASKA Cháy Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68

Tôm Hùm ALASKA Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68

Cua King Crab Hấp

Liên hệ 0971.58.58.68

Cua King Crab Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68

Cua King Crab Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68

Cua King Crab Rang Muối

Liên hệ 0971.58.58.68

Gỏi Mực

83,000đ

Mực trứng

550,000đ

Ôc gai

350,000đ

Tôm Sú Biển

1,190,000đ

Ca Bóp

380,000đ

Cá Hồi

550,000đ

Tu Hài Sữa

450,000đ

Cá Chình

590,000đ

Ốc Giac

350,000đ

Giò Heo Muối

199,000đ