Sò Huyết Xào Bơ Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 118

Sò Huyết Xào Tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 110

Sò Huyết Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 99

Sò Huyết Lacoste

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 150

Sò Huyết Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 154

Sò HOKKAIDO Nướng Phô Mai

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 130

Sò HOKKAIDO Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 103