Ôc Len Xào Dừa

89,000đ
Lượt xem: 89

Móng Tay Cháy Tỏi

79,000đ
Lượt xem: 67

Móng Tay Xào Rau Muống

89,000đ
Lượt xem: 63

Tu Hài Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 97

Tu Hài Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 63

Móng Tay Chúa Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 92

Nghêu Hấp Sả

42,000đ
Lượt xem: 63

Nghêu Hấp Thái

42,000đ
Lượt xem: 61

Ngao 2 Cồi Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 59

Ngao 2 Cồi Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 58

Ngao 2 Cồi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 59

Ôc Giác Voi Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 54

Ôc Nhảy Rang Me

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 59

Ôc Nhảy Nướng Mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 70

Ôc Nhảy Hấp Sả

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 57

Ôc Gai Nướng Mỡ Hành

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 54