Mực mino chiên nước mắm

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 32

Mực mino hấp gừng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 27

Mực một nắng hấp gừng

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 29

Mực một nắng chiên nước mắm

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 30

Mực một nắng cháy tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 28

mực một nắng rang bơ tỏi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 28

Mực một nắng nướng mọi

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 29

Mực một nắng nướng muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 26