Chả cá thác lác chiên

89,000đ
Lượt xem: 27

Cá kèo chiên giòn

79,000đ
Lượt xem: 25

Cá kèo nướng muối ớt

79,000đ
Lượt xem: 28

Cá chim trắng hấp

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 25

Cá mú nấu cháo

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 25

Cá mú đen nướng muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 31

Cá chép giòn om dưa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 25

Cá chép giòn nướng muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 32

Cá tầm nhúng mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 26

Cá tầm nướng muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 30

Cá chình nhúng mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 150

Cá chình nấu cari

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 36

Cá chình nướng muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 31

Cá bóp nướng muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 29

Cá mú đen mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 26

Cá mú đỏ mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 27