Chả Cá Thác Lác Chiên

89,000đ
Lượt xem: 111

Cá Kèo Chiên Giòn

79,000đ
Lượt xem: 86

Cá Kèo Nướng Muối ớt

79,000đ
Lượt xem: 124

Cá Mú Nấu Cháo

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 84

Cá Mú Đen Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 129

Cá Chép Giòn Om Dưa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 90

Cá Chép Chiên Giòn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 107

Cá Tầm Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 165

Cá Tầm Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 101

Cá Chình Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 908

Cá Chình Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 95

Cá Bóp Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 100

Cá Mú Đen Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 113

Cá Mú Đỏ Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 127

Cá Mú Hấp Hồng Kong

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 85

Cá Chim Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 105