Chả Cá Thác Lác Chiên

89,000đ
Lượt xem: 65

Cá Kèo Chiên Giòn

79,000đ
Lượt xem: 54

Cá Kèo Nướng Muối ớt

79,000đ
Lượt xem: 66

Cá Mú Nấu Cháo

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 51

Cá Mú Đen Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 70

Cá Chép Giòn Om Dưa

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 52

Cá Chép Chiên Giòn

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 67

Cá Tầm Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 74

Cá Tầm Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 59

Cá Chình Nhúng Mẻ

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 587

Cá Chình Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 57

Cá Bóp Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 58

Cá Mú Đen Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 61

Cá Mú Đỏ Mù tạt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 63

Cá Mú Hấp Hồng Kong

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 51

Cá Chim Nướng Muối ớt

Liên hệ 0971.58.58.68
Lượt xem: 56