Cá bơn

750,000đ
Lượt xem: 86

Cua King Crab

1,650,000đ
Lượt xem: 112

Tôm Alaska

1,280,000đ
Lượt xem: 194

BÀO NGƯ HÀN QUỐC SỐNG

139,000đ
Lượt xem: 69

Tu Hài Canada

590,000đ
Lượt xem: 67

SÒ HOKKAIDO

740,000đ
Lượt xem: 62

Cua Nhập Khẩu

Cua King Crab

1,650,000đ
Lượt xem: 112

Cá Bơn

Cá bơn

750,000đ
Lượt xem: 86

Tôm hùm Alaska

Tôm Alaska

1,280,000đ
Lượt xem: 194